Firmaaftale

Bestil firmaaftale B

Firmaaftale B

Virksomhed (køber)
Kontaktperson
Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår for firmaaftale B

§ 1

Aftalens formål

Køber (virksomhed) indgår hermed aftale om fri træning i Local Fitness kæden til sine ansatte. Aftalen indeholder fri afbenyttelse af både fitness og hold i hele centrenes åbningstid.

§ 2

Priser

Køber kan i aftalen-perioden tilmelde sine ansatte i Local Fitness kæden. Køber kan tilmelde det antal ansatte som er aftalt (se muligheder nedenfor). Local Fitness fakturerer Køber det valgte beløb månedsvis forud.

Firmaaftale B (Virksomheden (Køber) betaler):
Ingen binding på medlemmerne.
Oprettelse: kr. 0,-
Max 5 tilmeldes: kr. 999,-.
Max 10 tilmeldes: kr. 1.799,-
Max 15 tilmeldes: kr. 2.399,-
Max 20 tilmeldes: kr. 2.999,-
Over 20 tilmeldes: pris efter aftale.

§ 3

Vilkår

I aftale-perioden kan Køber til- og afmelde ansatte, op til det valgte antal, uden at der er bindingsperiode eller oprettelsesgebyr på de ansatte. Tilmelding af medarbejdere, sker let, via et link til virksomhedens egen aftale, som virksomheden kan videregive til sine medarbejdere.

Hvis man tilmelder flere medarbejdere end den oprettede aftale passer til, så opgraderes aftalen automatisk til "næste trin", således at rammen for det maksimale antal tilmeldte stiger. Aftalen nedgraderes ikke i resten af perioden.

Tilmeldte medarbejdere bliver medlem på samme vilkår som Local Fitness kædens øvrige medlemmer. Dvs. at de frit kan benytte alle centre i den fulde åbningstid, samt benytte sig af både hold-træning samt fitness. De tilmeldte medarbejdere skal overholde Local Fitness kædens generelle regler og vilkår ved benyttelse af centrene. Såfremt disse ikke overholdes, kan Local Fitness bortvise det enkelte medlem.

Tilmeldes personer der har medlemskab hos Local Fitness i forvejen, kan det gamle medlemskab opsiges efter gældende regler. Der er medlemmet selv der skal opsige dette (gøres via Selvbetjening på hjemmesiden).

Local Fitness forbeholder sig retten til at afvise oprettelse af medlemmer som ikke er ønsket i kæden. Det kan f.eks. være personer der tidligere er blevet bortvist fra kæden, har gæld til Local Fitness, eller lignende.

Eventuelle prisstigninger varsles tre måneder i forvejen.

§ 4

Varighed

Aftalen løber i 12 måneder ad gangen, efter datoen for indgåelsen. Aftalen kan opsiges, med tre måneders varsel, til den 1. i måneden efter udgangen af en 12 måneders periode.