Centrenes regler

Det meste giver sig selv!

Fremmøde

 • Du SKAL bruge din egen adgang til centret på dør-enheden. D.v.s. at du må IKKE lukke andre ind i centret, eller gå ind sammen med en anden.
 • Overtrædelse medfører en kontrolafgift på kr. 750,-, pr. overtrædelse (pr. person), uanset om du, eller personen(erne) du har givet adgang er medlem. Dette da vi har store udgifter til kontrol af centrene.
 • Er du tilmeldt hold bliver du automatisk fremmødt ved brug af dør-enheden. Fremmøde til hold kan tidligst registres på enheden én time før holdstart. Hvis du er i tvivl om hvorvidt du er fremmødt, så spørg holdinstruktøren.

Medlemsskab

 • Dit medlemskab er personligt – du skal være betalende medlem for at opholde dig i centret. Du må gerne medbringe små børn (0-10 år), men disse må ikke bruge udstyret, skal opholde sig i café/sofaområdet og forholde sig roligt så de ikke forstyrre de andre medlemmer
 • Ophold i centret uden gyldigt medlemskab udløser en kontrolafgift og evt. en politianmeldelse.
 • Opsigelse af medlemskabet sker via din profil i appen.
 • Medlemmet er ansvarlig for at adresse, CPR nr., mobilnr. og mailadresse altid er korrekt opdateret i systemet – ændring af adresse og mobilnummer kan ske via din profil i appen. E-mail og CPR nr. ændres ved henvendelse til kundeservice.

Opførsel og adfærd

 • Udvis respekt og rummelighed overfor andre medlemmer. Vi har ikke alle de samme mål, men alle et ønske om at have en god oplevelse ud at træningen.
 • Sexchikane, chikane, racisme og diskrimination tolereres ikke.
 • Ansattes anvisninger skal til enhver tid følges, og disse står ikke til diskussion.
 • Det er ikke tilladt at justere, eller slukke for, centrenes tekniske installationer
 • Det er ikke tilladt at benytte talkum, magnesium, kalk o.lign. i centrene. Heller ikke flydende.
 • Brug gerne vores borde, stole og sofaer, men tør dem af hvis du spilder, og sæt stole på plads når du går (faktisk ligesom du ville gøre derhjemme.)
 • Benyt rent, lugtfrit og passende træningstøj, som ikke er til gene for andre.

Omgang med udstyret

 • Ryd op efter dig selv!! Alternativt, så risikerer du at vi bestiller oprydning/rengøring for dig, til en pris på kr. 499,- pr. påbegyndt time.
 • Aftør udstyret efter brug (sprøjt rensevæske på papiret før aftørring – ikke direkte på udstyret).
 • Efterlad ikke evt. skiver på vægtstangen. Sæt vægte, skiver, bænke, måtter, stænger mm. tilbage, når du er færdig.
 • Du må ikke smide med vægtene – giv først slip når vægten har gulvkontakt.
 • Løbebånd afleveres i stoppet, og sænket, tilstand.

Ophold i centret

 • Ophold i centret foregår på eget ansvar.
 • Udenfor centrets bemandingstidspunkter, er der KUN adgang for aktive medlemmer, og man SKAL være fremmødt via dør-enheden.
 • Personer der giver andre adgang til centret, hæfter ved en kontrol.
 • Hvis du kommer til at ødelægge noget, så kontakt os frem for bare at lade som ingenting. De fleste mennesker har en forsikring der dækker, og ellers finder vi en løsning.
 • Rygning er ikke tilladt i vores centre, eller på vores matrikler. Undlad venligst at ryge før du skal træne, da lugten kan være generende for andre i centret.
 • Der må ikke medtages dyr i vores centre.

Billeder, film og musik

 • Det er ikke tilladt at tage billeder eller filme andre medlemmer i centrene uden deres samtykke.
 • Mobilsamtaler skal begrænses.
 • Hvis du vil høre anden musik end den, der spilles i centret, skal du benytte høretelefoner.
 • Du må ikke spille musik via højtaleren på din telefon el. lign.

Doping

 • Det er ikke tilladt at tage doping i Local Fitness.
 • Det er ikke tilladt at være under indflydelse af ulovlige stoffer (doping, narkotika mm.) i Local Fitness
 • Omgang med doping på vores matrikel medfører øjeblikkelig bortvisning samt politianmeldelse.

Beklædning

 • Træningen skal foregå i træningsegnet tøj.
 • Det er ikke tilladt at træne i bar over-(eller under)-krop.
 • Det er ikke tilladt at træne i tøj med bandesymboler (f.eks. rygmærker el. lign.).

Fodtøj

 • Træningen skal foregå i rene indendørs skiftesko. Med skiftesko forstås, at du ikke træner i de samme sko som du træder ind ad døren i, og at de ikke har været brugt udendørs.
 • INGEN ADGANG MED UDENDØRS SKO! (Heller ikke Spinning-sko). Overtrædelse kan medføre en kontrolafgift eller bortvisning.
 • Ingen træning i bare fødder, men gerne i strømpesokker.

Omklædning og ejendele

 • Sportstasker, overtøj mv. må gerne tages med rundt i centret, men vi henviser til aflåst skab eller omklædning.
 • Local Fitness hæfter på intet tidspunkt for beskadigede eller bortkomne ejendele.

Prøvetræning

 • Prøvetræning er kun muligt efter aftale med personalet.